Liên hệ

    Công Ty TNHH MTV Mai Hoa

     Tổ 2 - Khu 6 - TX.Uyên Hưng - Tân Uyên - Bình Dương

     0972.192.655 - Mr.Điền 

     01683.490.484 - Mr.Đua